Regulament Oficial

Regulament de participare
Pe-un picior de Plai!

REGULI GENERALE
1.1. Organizatorul evenimentului este Clubul Sportiv Asociatia Alergotura din Timisoara. Evenimentul Pe-un picior de Plai! (denumit mai jos si “Evenimentul”) este un eveniment de masa dedicat in special sportivilor amatori, dar care poate fi deschis si elitelor.

1.2. Prevederile acestui Regulament se aplică tuturor celor care au statul de Participanti la Eveniment , respectiv au realizat o inscriere validă si confirmată de catre Organizator și sunt in posesia unui număr de concurs valid pentru Eveniment. Participanții se obligă sa respecte condițiile impuse de către Organizator pe toată durata Evenimentului.

1.3. Înscrierea Participanților se face prin acestui formular,  sau, în masura în care Organizatorul decide astfel, prin înscriere la fața locului. În ambele situații Participanții vor semna un formular de înscriere prin care declară că acceptă şi înţeleg termenii şi condiţiile de participare la Eveniment, precum şi regulamentul Evenimentului, îşi dau acordul ca imaginea lor sau alte date publice precum rezultatele obţinute, clasamentele, să fie folosite în materialele de promovare ale evenimentului, sub forma de fotografii, afişe, filme, interviuri etc. în mod gratuit şi necenzurat;

1.4. Ediția a 6-a a Pe-un picior de Plai! se va desfășura în data de 11 septembrie 2021

1.5. Organizatorul are dreptul de a refuza inscrierea si/sau participarea la cursa a unui participant.

2. OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR

2.1. Participarea la Eveniment se face pe propria răspundere a Participantului, în deplină cunoştinţă a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală.

2.2. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili in nicio situatie pentru orice fel de rănire, pagube de orice fel sau deces care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării Evenimentului.

2.3. Organizatorul recomanda participantilor incheierea unei asigurarari în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive.

2.4. Participanţii au obligaţia de a cunoaste si respecta regulile Evenimentului si de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile Organizatorului.

2.5. Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, dacă prezintă o stare de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.

1.8. Înscrierile online se fac până pe 10 septembrie 2021 în limita locurilor disponibile:

 • 200 de locuri la cursa de 14km
 • 200 de locuri la cursa de 7km.

1.9. Traseul competiției este descris în sectiunea dedicată de pe alerglaplai.ro

3. PROCESUL DE INSCRIERE, TAXA DE PARTICIPARE

3.1. Înscrierile online se deschid si se inchid la data şi ora prevăzută de organizator pe site-ul evenimentului www.alerglaplai.ro.

3.2. Procesul de inscriere consta in parcurgerea cu succes a urmatoarleor etape:

a) Inscrierea

Înscrierea se va face online până la data indicata de Organizator sau la epuizarea numerelor alocate curselor. Dacă rămân numere disponibile, vor fi acceptate înscrieri și la locul desfășurării evenimentului, înainte de concurs.

Înscrierea are ca scop rezervarea unui număr de concurs la una din cursele evenimentului și se face pe principiul “primul venit – primul servit”.

b) Plata taxei de participare.

Participarea la evenimentul ”Pe-un Picior de Plai 2021” este gratuită

Detalii despre calendarul de inscriere, numarul de locuri disponibile si taxele de participare se găsesc pe pagina Calendar inscrirere/Taxe participare

Având în vedere cvasi-simultaneitatea startului curselor, o persoana poate fi înscrisă la o singura cursa. Transferul de la o cursă la alta se poate face în perioada in care inscrierile sunt deschise, prin renunțarea la cursa inițială și re-înregistrarea la noua cursa, în limita locurilor disponibile .

3.3. La acest Eveniment varsta minima admisa la curse este de 14 ani impliniti pana in ziua cursei, pentru “Primul meu Trail (7.0km), 16 ani pentru “Imi place Trail” (14,5 km). Minorii vor fi admisi in concurs doar pe baza unui “Acord pe propria raspundere” semnat de parinte sau tutorele legal.

3.4. În cazul anulării competiţiei în situație de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizator,  organizatorul NU va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanţilor.

3.5. Transferul unei inscrieri validate: Participantii au posibilitatea de a transfera catre o alta persoana o inregistrare valida avand obligatia sa anunte in prealabil Organizatorul pe adresa mail@alergotura.ro si cu obligativitatea ca persoana care va participa la cursa sa indeplineasca si sa fie de acord cu toate conditiile din prezentul regulament. Niciun transfer nu este valid daca nu a fost aprobat de catre organizator prin trimiterea unui e-mail ce contine “Declaratia pe propria raspundere” pe baza careia va puteti ridica kitul de participare. Organizatorul poate aplica o taxa de transfer.

3.6. Transferul intre probe este posibil pana la 10 septembrie 2021.

4.KITUL DE CONCURS

4.1. Kit-ul de concurs cuprinde:

Acces la cursa aleasa
Numar de concurs
Acces la punctele de hidratare

5.CATEGORII ȘI CLASAMENT

5.1. La acest Eveniment nu se vor face clasamente ale alergătorilor, cu excepția înregistrării timpilor de participare pentru primii trei clasați (clasament OPEN) de la fiecare cursă, masculin respectiv femnin.

5.2. Premiile Evenimentului sunt mentionate la sectiunea “Premii“ de pe site-ul alerglaplai.ro

5.3. La Eveniment nu vor fi înmânate medalii de finisher sau diplome de participare.

6. PROCEDURA DE CONCURS

6.1. Numărul de concurs va fi înmânat tuturor Participantilor cu o inscriere confirmata si trebuie prins pe partea din față a tricoului şi trebuie să fie vizibil pe toată durata concursului. În caz de abandon, numărul trebuie predat la punctul de control unde se anunţă retragerea din concurs.

6.2. Startul se va da la data şi ora stabilite de organizator şi anunţate pe site-ul competiţiei in conformitate cu Programul evenimentului. Locurile zonelor de start vor fi publicate pe pagina oficială a evenimentului.

6.3. Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face la punctele de control de pe traseu sau în zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu mai doreşte să continue concursul are obligaţia de a se deplasa până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, unde va preda numărul de concurs şi va fi considerat retras.

6.4. Oprirea, retragerea din cursă, penalizări, descalificări.

Organizatorul își rezervă dreptul de a opri un participant în următoarele cazuri:

 • s-a accidentat după start
 • starea fizică nu-i mai permite continuarea cursei

Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv, trebuie să-i informeze pe organizatori imediat, la start, la punctele de control/cronometrare, la finish sau sunând la numerele de urgență comunicate.

Următoarele situații pot conduce la descalificare:

 • Lipsa unui obiect din echipamentul obligatoriu (ex. numarul de concurs)
 • Ratarea unui punct de control sau neparcurgerea întregului traseu
 • Nerespectarea regulilor competiției
 • Comportament nesportiv față de alți participanți, oficiali, public, alte persoane
 • Modificarea sau schimbarea numerelor de concurs
 • Participarea la o proba diferita decât cea la care a fost validată înscrierea

7. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

7.1. Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, în orice loc de pe traseu, în afara celor amenajate sau la punctele de control.

7.2. Cei care nu respectă această regulă pot fi descalificaţi.

8. ECHIPAMENT OBLIGATORIU

8.1. Următorul echipament este obligatoriu pentru fiecare participant care va fi prezent la start:

 • încălțăminte sport pentru alergare
 • ținută sportivă (pantaloni /fustă/colanți, tricou/maieu de alergare)
 • număr de concurs, care va fi ridicat de la organizator. Numărul va trebui purtat la vedere, pe piept sau în partea din față fără a fi deteriorat sau modificat.

Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice participarea sportivilor care nu îndeplinesc condițiile de echipare.

9. RECLAMAȚII / CONTESTAȚII

9.1. Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris catre Organizator în decurs de 15 minute de la închiderea oficială a cursei.

10. MODIFICAREA TRASEULUI. ALTE DECIZII PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

10.1. Traseul curselor va fi publicat pe site-ul Evenimentului. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.

10.2. Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.

10.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și modifica acest regulament fără a notifica în prealabil participanții. Dacă apar modificări semnificative ale regulamentului, acestea vor fi afișate vizibil pe site-ul evenimentului și/sau pe pagina de Facebook a acestuia.

11. DREPTURI DE AUTOR

11.1. Prin înscrierea în competiţie participanţii vor autoriza Organizatorii, inclusiv partenerii acestora, să folosească şi să reproducă orice material conţinând imagini din cadrul Evenimentului care includ participanţii. Clubul Sportiv Asociația Alergotura este înregistrat de Ministerul Justiției din anul 2012 (CIF //2661/A/2012) ca entitate non-profit, deține număr de înregistrare în Registrul Sportiv din 2015 (Nr. CIS TM/7/00004/2015) si este operator de date cu caracter personal, inregistrat la ANSPDCP cu nr.36515.